Một số khách hàng tư vấn tiêu biểu

                             MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TƯ VẤN TIÊU BIỂU

                  CỦA CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT - THUẾ - KẾ TOÁN GOLDEN STAR

                                                                                             =======================

Khách hàng tư vấn của Golden Star là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,

các văn phòng đại diện nước ngoài, ban quản lý dự án, các doanh nghiệp trong nước.

CÔNG TY HOÀNG LONG

Doanh nghiệp : Việt Nam

Ngành nghề : Đa ngành nghề

Dịch vụ sử dụng : Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

CÔNG TY KIỂM ĐỊNH HNL

Doanh nghiệp : Việt Nam

Ngành nghề : Dịch vụ kiểm định

Dịch vụ sử dụng : Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

CÔNG TY THIẾT KẾ TRANG TRÍ NỘI THẤT IDT

Doanh nghiệp : Việt Nam

Ngành nghề : Thiết kế, xây dựng, sản xuất nội thất

Dịch vụ sử dụng : Tư vấn doanh nghiệp, tư vấn thuế

CÔNG TY VIHOTH

Doanh nghiệp : Việt Nam

Ngành nghề : Dịch vụ

Dịch vụ sử dụng : Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

CÔNG TY S TRAIN &TUTORING

Doanh nghiệp : Việt Nam

Ngành nghề : Dịch vụ.

Dịch vụ sử dụng : Tư vấn doanh nghiệp

TẬP ĐOÀN HOÀNG ANH GIA LAI

Doanh nghiệp : Việt Nam

Ngành nghề : Bất động sản, đầu tư

Dịch vụ sử dụng : Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

 

CÔNG TY THIỆP ĐỨC QUYỀN

Doanh nghiệp : Việt Nam

Ngành nghề : In, thương mại

Dịch vụ sử dụng : Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

CÔNG TY GREEN FUTURE

Doanh nghiệp : Việt Nam

Ngành nghề : Dịch vụ

Dịch vụ sử dụng : Tư vấn doanh nghiệp

CÔNG TY SÀI GÒN THỦY CANH

Doanh nghiệp : Việt Nam

Ngành nghề : Sản xuất dàn rau sạch

Dịch vụ sử dụng : Dịch vụ tư vấn thuế

CÔNG TY THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÁT MỘC

Doanh nghiệp : Việt Nam

Ngành nghề : Thiết kế, xây dựng

Dịch vụ sử dụng : Dịch vụ tư vấn thuế

CÔNG TY VIMEDIMEX

Doanh nghiệp : Việt Nam

Ngành nghề : Dược phẩm

Dịch vụ sử dụng : Tư vấn doanh nghiệp

CÔNG TY THƯƠNG MẠI NUTRADE

Doanh nghiệp : Pháp

Ngành nghề : Sản xuất, thương mại

Dịch vụ sử dụng : Tư vấn thuế, tư vấn doanh nghiệp

CÔNG TY XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN

Doanh nghiệp : Việt Nam

Ngành nghề : Xây dựng, bất động sản

Dịch vụ sử dụng : Tư vấn doanh nghiệp.

CÔNG TY THỰC PHẨM NGUYÊN BÌNH

Doanh nghiệp Việt Nam

Ngành nghề : Thương mại

Dịch vụ sử dụng : Dịch vụ tư vấn thuế, tư vấn kế toán

CÔNG TY VÀNG VIỆT NAM

Doanh nghiệp : Việt Nam

Ngành nghề : Dịch vụ, thương mại

Dịch vụ sử dụng : Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp