Biểu phí dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

BIỂU PHÍ

DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

=================

 

I- DỊCH VỤ THÀNH LẬP

 

1- Dịch vụ thành lập công ty (Xem chi tiết)

2- Dịch vụ thành lập Chi nhánh/Địa điểm kinh doanh/VPĐD (Xem chi tiết)

3- Dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp (Tên/Địa chỉ/Vốn.....) (Xem chi tiết)

4- Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh (Xem chi tiết)

 

II- DỊCH VỤ GIẢI THỂ 

 

1- Dịch vụ giải thể công ty (Xem chi tiết)

2- Phí dịch vụ giải thể địa điểm kinh doanh/Văn phòng đại diện  (Xem chi tiết)

3- Phí dịch vụ giải thể chi nhánh  (Xem chi tiết)

4- Phí dịch vụ giải thể hộ kinh doanh (Xem chi tiết)

 

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ, phí dịch vụ của Golden Star

Mời quý khách liên hệ Golden Star theo thông tin sau :

Thông tin địa chỉ và số điện thoại liên lạc(Xem chi tiết)