Biểu phí dịch vụ thuế

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THUẾ

=================

 

 

1- Phí dịch vụ thủ tục thuế (Xem chi tiết)

2- Phí dịch vụ hoàn thuế VAT  (Xem chi tiết)

3- Phí dịch vụ  đại lý thuế cho doanh nghiệp (Xem chi tiết)

4- Phí dịch đại lý thuế cho cá nhân (Xem chi tiết)

5- Phí dịch vụ khai thuế VAT (Xem chi tiết)

 

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ, phí dịch vụ của Golden Star

Mời quý khách liên hệ Golden Star theo thông tin sau :

Thông tin địa chỉ và số điện thoại liên lạc(Xem chi tiết)