Biểu phí dịch vụ lao động, tiền lương

PHÍ DỊCH VỤ

LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI - TIỀN LƯƠNG

=================

 

 

 

1- Phí dịch Lao động - Tiền lương - Thuế TNCN (Xem chi tiết)

2- Phí dịch đămg ký lao động, bảo hiểm xã hội (Xem chi tiết)

 

 

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ, phí dịch vụ của Golden Star

Mời quý khách liên hệ Golden Star theo thông tin sau :

Thông tin địa chỉ và số điện thoại liên lạc(Xem chi tiết)