HỎI ĐÁP

Câu trả lời
10:43 , 04/02/2013

Trả lời văn bản đến ngày 8/3/2012 và văn bản đề ngày 30/3/2012 của Công ty Nakano Corporation đề nghị hướng dẫn về phương pháp kê khai thuế và đăng ký mã số thuế của nhà thầu nước ngoài, tại CV 2326/TCT-KK ngày 2/7/2012 Tổng Cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc sử dụng mã số thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Ngày 22/5/2012, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 80/2012/TT-BTC thay thế Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 hướng dẫn thi hành Luật quản lý về đăng ký thuế. Theo hướng dẫn tại Điểm 3.đ, Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC nêu trên thì: “Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì được cấp mã số thuế 10 số theo từng hợp đồng thầu đã ký.”

Hiệu lực thi hành của Thông tư số 80/2012/TT-BTC là từ ngày 01/7/2012. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nghĩa vụ thuế tại Việt Nam, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

- Nhà thầu được tiếp tục sử dụng các mã số thuế đã được cấp trước đây để kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế; khi hợp đồng kết thúc, Nhà thầu phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

- Đối với các hợp đồng mới phát sinh, Nhà thầu sẽ được cấp mã số thuế 10 số theo từng hợp đồng để thực hiện kê khai, nộp thuế.

2. Về kê khai, nộp thuế nhà thầu

Tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam không hướng dẫn phương pháp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu;

Tại Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009 của Bộ Tài chính bổ sung Thông tư 134/2008/TT-BTC có hướng dẫn phương pháp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký;

Căn cứ quy định và thời hiệu của các văn bản trích dẫn ở trên, trường hợp Công ty Nakano Corporation có các hợp đồng ký trước thời điểm Thông tư số 197/2009/TT-BTC có hiệu lực thi hành, đã đăng ký với cơ quan thuế nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN, thì Công ty tiếp tục thực hiện phương pháp này để kê khai, nộp thuế đối với các hợp đồng nêu trên.

 

=======================

 

 

Công ty kế toán Sao Vàng tại Tp.HCM là Công ty dịch vụ kế toán hàng đầu về dịch vụ kế toándịch vụ kiểm toándịch vụ thuếđại lý thuếbáo cáo thuếkê khai thuếquyết toán thuếlập báo cáo tài chính.

Các dịch vụ của  Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao Vàng

CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG DỊCH VỤ TY KẾ TOÁN SAO VÀNG  (Xem chi tiết)

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng, là Công ty kế toán tại Tp.HCM cung cấp dịch vụ kế toán tại Tp.HCM / Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp tại Tp.HCM/ Dịch vụ kế toán trọn gói tại Tp.HCM/  Dịch vụ kế toán thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ kế toán doanh nghiệp tại Tp.HCM / Dịch vụ tư vấn kế toán tại Tp.HCM / Dịch vụ kế toán uy tín tại Tp.HCM / Dịch vụ đại lý thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ hoàn thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ khai thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ báo cáo thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ khai thuế ban đầu tại Tp.HCM / Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Tp.HCMDịch vụ kế toán trưởng tại Tp.HCM / Thành lập công ty tại Tp.HCM / Đăng ký kinh doanh tại Tp.HCM / Thành lập văn phòng đại diện tại Tp.HCM .

Ngoài việc cung cấp các Dịch vụ kế toánTư vấn kế toánDịch vụ kế toán chuyên nghiệp / Dịch vụ kế toán thuế / Làm sổ sách kế toán / Kế toán doanh nghiệp / Kế toán dịch vụ / Dịch vụ tư vấn kế toán / Báo cáo tài chính / Soát xét báo cáo tài chính Kiểm tra sổ sách kế toán / Dịch vụ kiểm toán/ Dịch vụ thuế /  Đại lý thuế / Dịch vụ đại lý thuế / Báo cáo thuế / Dịch vụ khai thuế /  Kê khai thuế /  Tư vấn thuế / Quyết toán thuế /  Dịch vụ hoàn thuế / Hoàn thuế GTGT / Soát xét báo cáo quyết toán thuế / Quyết toán thuế TNDN / Quyết toán thuế TNCN / Dịch vụ báo cáo thuế / Dịch vụ khai thuế chuyên nghiệp / Dịch vụ đăng ký thuế / Dịch vụ khai thuế lần đầu / Dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp / Dịch vụ quyết toán thuế chuyên nghiệp / Lập báo cáo tài chính / Thành lập công ty / Đăng ký kinh doanh / Thành lập văn phòng đại diện / Cấp phép đầu tư / Giải thể công ty / Giải thể doanh nghiệp /.

Công ty Kế toán Sao Vàng còn thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo về kế toán doanh nghiệpthực hành làm kế toán/  thực hành khai thuế/ cập nhật kiến thức thuế/ kế toán dành cho lãnh đạo và giám đốc/ thuế dành cho lãnh đạo và giám đốcđào tạo phân tích tài chính/ thực hành phân tích tài chínhtài chính dành cho lãnh đạothẩm định dự án đầu tưthẩm định tín dụng ngân hàng.

Tham khảo:

CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY KẾ TOÁN SAO VÀNG  (Xem chi tiết)

Tham khảo:

Các dịch vụ kế toán của Sao Vàng (xem chi tiết).

Tham khảo:

Các lớp đào tạo của Sao Vàng (xem chi tiết).

 

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ  mời quý khách liên hệ theo số điện thọai sau  :

08.3601.1927 - 08.6283.3911 - 0914.190.707 (Ms.Giang) – 0942.05.04.07 (Mr.Thu)

Câu trả lời
14:46 , 08/01/2013

Ngày 6/12/2012, Tổng cục Thuế có công văn số 4366/TCT-CS trả lời Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với các giao dịch thu phí mà khách hàng không thỏa thuận lấy hóa đơn với HD Bank:

- Tại Điều 16, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 16. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.7 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.”

Để phù hợp với đặc thù của hoạt động ngân hàng có hệ thống hạch toán, quản lý dữ liệu tập trung, cung cấp thông tin chi tiết đến từng giao dịch, chấp thuận đối với giao dịch thu phí khách hàng là cơ sở sản xuất kinh doanh có thỏa thuận không lấy hóa đơn định kỳ với HD Bank thì không phải in bảng kê bán lẻ hàng ngày đối với các dịch vụ có giá trị thanh toán dưới 200.000đ và không phải in hóa đơn khi phát sinh giao dịch (bao gồm cả các giao dịch có giá trị thanh toán trên 200.000 đ và dưới 200.000đ) mà lưu giữ thông tin chi tiết của từng giao dịch trong hệ thống quản lý dữ liệu của Ngân hàng. HD Bank phải chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung thông tin của các giao dịch và cung cấp bảng kê, chứng từ hạch toán thuế khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Trường hợp khách hàng có yêu cầu giao hóa đơn đối với các giao dịch thu phí thì HD Bank phải lập và giao hóa đơn cho khách hàng theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Việc kê khai thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính.

2. Đối với phần thu lãi từ hoạt động tín dụng:

Về nội dung này, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn 1005/TCT-CS ngày 28/3/2011 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn về mẫu hóa đơn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng có tính chất đặc thù (bản photo công văn kèm theo).

3. Chính sách thuế GTGT đối với phí phát hành thẻ tín dụng:

Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn về thuế GTGT đối với phí phát hành thẻ tín dụng.

 

 

=======================

 

 

Công ty kế toán Sao Vàng tại Tp.HCM là Công ty dịch vụ kế toán hàng đầu về dịch vụ kế toándịch vụ kiểm toándịch vụ thuếđại lý thuếbáo cáo thuếkê khai thuếquyết toán thuếlập báo cáo tài chính.

Các dịch vụ của  Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao Vàng

CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG DỊCH VỤ TY KẾ TOÁN SAO VÀNG  (Xem chi tiết)

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng, là Công ty kế toán tại Tp.HCM cung cấp dịch vụ kế toán tại Tp.HCM / Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp tại Tp.HCM/ Dịch vụ kế toán trọn gói tại Tp.HCM/  Dịch vụ kế toán thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ kế toán doanh nghiệp tại Tp.HCM / Dịch vụ tư vấn kế toán tại Tp.HCM / Dịch vụ kế toán uy tín tại Tp.HCM / Dịch vụ đại lý thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ hoàn thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ khai thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ báo cáo thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ khai thuế ban đầu tại Tp.HCM / Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Tp.HCMDịch vụ kế toán trưởng tại Tp.HCM / Thành lập công ty tại Tp.HCM / Đăng ký kinh doanh tại Tp.HCM / Thành lập văn phòng đại diện tại Tp.HCM .

Ngoài việc cung cấp các Dịch vụ kế toánTư vấn kế toánDịch vụ kế toán chuyên nghiệp / Dịch vụ kế toán thuế / Làm sổ sách kế toán / Kế toán doanh nghiệp / Kế toán dịch vụ / Dịch vụ tư vấn kế toán / Báo cáo tài chính / Soát xét báo cáo tài chính Kiểm tra sổ sách kế toán / Dịch vụ kiểm toán/ Dịch vụ thuế /  Đại lý thuế / Dịch vụ đại lý thuế / Báo cáo thuế / Dịch vụ khai thuế /  Kê khai thuế /  Tư vấn thuế / Quyết toán thuế /  Dịch vụ hoàn thuế / Hoàn thuế GTGT / Soát xét báo cáo quyết toán thuế / Quyết toán thuế TNDN / Quyết toán thuế TNCN / Dịch vụ báo cáo thuế / Dịch vụ khai thuế chuyên nghiệp / Dịch vụ đăng ký thuế / Dịch vụ khai thuế lần đầu / Dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp / Dịch vụ quyết toán thuế chuyên nghiệp / Lập báo cáo tài chính / Thành lập công ty / Đăng ký kinh doanh / Thành lập văn phòng đại diện / Cấp phép đầu tư / Giải thể công ty / Giải thể doanh nghiệp /.

Công ty Kế toán Sao Vàng còn thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo về kế toán doanh nghiệpthực hành làm kế toán/  thực hành khai thuế/ cập nhật kiến thức thuế/ kế toán dành cho lãnh đạo và giám đốc/ thuế dành cho lãnh đạo và giám đốcđào tạo phân tích tài chính/ thực hành phân tích tài chínhtài chính dành cho lãnh đạothẩm định dự án đầu tưthẩm định tín dụng ngân hàng.

Tham khảo:

CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY KẾ TOÁN SAO VÀNG  (Xem chi tiết)

Tham khảo:

Các dịch vụ kế toán của Sao Vàng (xem chi tiết).

Tham khảo:

Các lớp đào tạo của Sao Vàng (xem chi tiết).

 

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ  mời quý khách liên hệ theo số điện thọai sau  :

08.3601.1927 - 08.6283.3911 - 0914.190.707 (Ms.Giang) – 0942.05.04.07 (Mr.Thu)

Câu trả lời
14:45 , 08/01/2013

Trả lời công văn số 21033/CT-KTT3 ngày 20/08/2012 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai, nộp thuế đối với doanh nghiệp tham gia hợp tác kinh doanh bất động sản, Tổng cục Thuế có Công văn số 4316/TCT-DNL ngày 3/12/2012. Nội dung như sau:

Điểm 2 Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

“Thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.”

- Điểm 2.13 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC quy định:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì khi thu tiền, cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn ghi rõ số tiền thu, giá đất được giảm trừ trong doanh thu tính thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, số thuế GTGT...

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty kinh doanh Bất động sản (Công ty) ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, thực hiện Dự án “Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê và nhà ở cao cấp” tại đường Lê Trọng Tấn với chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Hà Tây và được quyền khai thác, sử dụng, kinh doanh 4.016,5 m2 nhà thuộc Dự án, Công ty ký kết các họp đồng góp vốn đầu tư xây dựng khai thác căn hộ thuộc quyền được khai thác trong Dự án nêu trên với các cá nhân để được quyền mua căn hộ khi dự án hoàn thành, Công ty thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì khi thu tiền, Công ty phải lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế theo quy định.

 

 

 

=======================

 

 

Công ty kế toán Sao Vàng tại Tp.HCM là Công ty dịch vụ kế toán hàng đầu về dịch vụ kế toándịch vụ kiểm toándịch vụ thuếđại lý thuếbáo cáo thuếkê khai thuếquyết toán thuếlập báo cáo tài chính.

Các dịch vụ của  Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao Vàng

CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG DỊCH VỤ TY KẾ TOÁN SAO VÀNG  (Xem chi tiết)

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng, là Công ty kế toán tại Tp.HCM cung cấp dịch vụ kế toán tại Tp.HCM / Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp tại Tp.HCM/ Dịch vụ kế toán trọn gói tại Tp.HCM/  Dịch vụ kế toán thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ kế toán doanh nghiệp tại Tp.HCM / Dịch vụ tư vấn kế toán tại Tp.HCM / Dịch vụ kế toán uy tín tại Tp.HCM / Dịch vụ đại lý thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ hoàn thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ khai thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ báo cáo thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ khai thuế ban đầu tại Tp.HCM / Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Tp.HCMDịch vụ kế toán trưởng tại Tp.HCM / Thành lập công ty tại Tp.HCM / Đăng ký kinh doanh tại Tp.HCM / Thành lập văn phòng đại diện tại Tp.HCM .

Ngoài việc cung cấp các Dịch vụ kế toánTư vấn kế toánDịch vụ kế toán chuyên nghiệp / Dịch vụ kế toán thuế / Làm sổ sách kế toán / Kế toán doanh nghiệp / Kế toán dịch vụ / Dịch vụ tư vấn kế toán / Báo cáo tài chính / Soát xét báo cáo tài chính Kiểm tra sổ sách kế toán / Dịch vụ kiểm toán/ Dịch vụ thuế /  Đại lý thuế / Dịch vụ đại lý thuế / Báo cáo thuế / Dịch vụ khai thuế /  Kê khai thuế /  Tư vấn thuế / Quyết toán thuế /  Dịch vụ hoàn thuế / Hoàn thuế GTGT / Soát xét báo cáo quyết toán thuế / Quyết toán thuế TNDN / Quyết toán thuế TNCN / Dịch vụ báo cáo thuế / Dịch vụ khai thuế chuyên nghiệp / Dịch vụ đăng ký thuế / Dịch vụ khai thuế lần đầu / Dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp / Dịch vụ quyết toán thuế chuyên nghiệp / Lập báo cáo tài chính / Thành lập công ty / Đăng ký kinh doanh / Thành lập văn phòng đại diện / Cấp phép đầu tư / Giải thể công ty / Giải thể doanh nghiệp /.

Công ty Kế toán Sao Vàng còn thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo về kế toán doanh nghiệpthực hành làm kế toán/  thực hành khai thuế/ cập nhật kiến thức thuế/ kế toán dành cho lãnh đạo và giám đốc/ thuế dành cho lãnh đạo và giám đốcđào tạo phân tích tài chính/ thực hành phân tích tài chínhtài chính dành cho lãnh đạothẩm định dự án đầu tưthẩm định tín dụng ngân hàng.

Tham khảo:

CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY KẾ TOÁN SAO VÀNG  (Xem chi tiết)

Tham khảo:

Các dịch vụ kế toán của Sao Vàng (xem chi tiết).

Tham khảo:

Các lớp đào tạo của Sao Vàng (xem chi tiết).

 

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ  mời quý khách liên hệ theo số điện thọai sau  :

08.3601.1927 - 08.6283.3911 - 0914.190.707 (Ms.Giang) – 0942.05.04.07 (Mr.Thu)

Câu trả lời
14:43 , 08/01/2013

Ngày 5/12/2012, Tổng cục Hải quan có công văn số 6838/TCHQ-TXNK trả lời công văn số 1834/HQĐNg-TXNK ngày 23/11/2012 của Cục Hải quan Đà Nẵng về việc vướng mắc thu thuế bảo vệ môi trường đối với bao bì đóng gói sẵn hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường thì: "Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa xốp) là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường".

- Căn cứ Điều 8 Thông tư 152/2011/TT-BTC thì không có quy định hoàn thuế BVMT đối với trường hợp nhập khẩu túi ni lông để sản xuất hàng xuất khẩu.

- Căn cứ Nghị định 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ ngày 15/11/2012) quy định về đối tượng chịu thuế BVMT thì: "Đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) quy định tại khoản 4 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, có đáy túi, có thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó) được làm từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE hoặc LLDPE, trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa quy định tại khoản này (kể cả có hình dạng túi và không có hình dạng túi), bao gồm:

c) Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa nhập khẩu;

d) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất hoặc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.

c) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua trực tiếp của người sản xuất hoặc người nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.

Căn cứ các quy định trên thì trong giai đoạn từ ngày 01/01/2012 (ngày Luật Thuế BVMT có hiệu lực) đến trước ngày 15/11/2012 thì mặt hàng túi ni lông nhập khẩu dùng để đóng gói hàng xuất khẩu nêu tại công văn số 1834/HQĐNg-TXNK trên thuộc đối tượng phải nộp thuế BVMT và kể từ ngày 15/11/2012 (ngày Nghị định 69/2012/NĐ-CP có hiệu lực) thì trường hợp túi ni lông trên theo quy định tại Điều 1 Nghị định 69/2012/NĐ-CP là bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT.

Đề nghị Cục Hải quan Đà Nẵng thực hiện theo đúng quy định. Đối với kiến nghị của các Doanh nghiệp xin hoàn lại số thuế bảo vệ môi trường đã nộp trong giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến trước ngày 15/11/2012, hiện nay vụ Chính sách thuế là đơn vị chủ trì xử lý, do đó, đề nghị Cục Hải quan Đà Nẵng hướng dẫn các Doanh nghiệp kiến nghị trực tiếp với Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính.

 

 

=======================

 

 

Công ty kế toán Sao Vàng tại Tp.HCM là Công ty dịch vụ kế toán hàng đầu về dịch vụ kế toándịch vụ kiểm toándịch vụ thuếđại lý thuếbáo cáo thuếkê khai thuếquyết toán thuếlập báo cáo tài chính.

Các dịch vụ của  Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao Vàng

CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG DỊCH VỤ TY KẾ TOÁN SAO VÀNG  (Xem chi tiết)

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng, là Công ty kế toán tại Tp.HCM cung cấp dịch vụ kế toán tại Tp.HCM / Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp tại Tp.HCM/ Dịch vụ kế toán trọn gói tại Tp.HCM/  Dịch vụ kế toán thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ kế toán doanh nghiệp tại Tp.HCM / Dịch vụ tư vấn kế toán tại Tp.HCM / Dịch vụ kế toán uy tín tại Tp.HCM / Dịch vụ đại lý thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ hoàn thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ khai thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ báo cáo thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ khai thuế ban đầu tại Tp.HCM / Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Tp.HCMDịch vụ kế toán trưởng tại Tp.HCM / Thành lập công ty tại Tp.HCM / Đăng ký kinh doanh tại Tp.HCM / Thành lập văn phòng đại diện tại Tp.HCM .

Ngoài việc cung cấp các Dịch vụ kế toánTư vấn kế toánDịch vụ kế toán chuyên nghiệp / Dịch vụ kế toán thuế / Làm sổ sách kế toán / Kế toán doanh nghiệp / Kế toán dịch vụ / Dịch vụ tư vấn kế toán / Báo cáo tài chính / Soát xét báo cáo tài chính Kiểm tra sổ sách kế toán / Dịch vụ kiểm toán/ Dịch vụ thuế /  Đại lý thuế / Dịch vụ đại lý thuế / Báo cáo thuế / Dịch vụ khai thuế /  Kê khai thuế /  Tư vấn thuế / Quyết toán thuế /  Dịch vụ hoàn thuế / Hoàn thuế GTGT / Soát xét báo cáo quyết toán thuế / Quyết toán thuế TNDN / Quyết toán thuế TNCN / Dịch vụ báo cáo thuế / Dịch vụ khai thuế chuyên nghiệp / Dịch vụ đăng ký thuế / Dịch vụ khai thuế lần đầu / Dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp / Dịch vụ quyết toán thuế chuyên nghiệp / Lập báo cáo tài chính / Thành lập công ty / Đăng ký kinh doanh / Thành lập văn phòng đại diện / Cấp phép đầu tư / Giải thể công ty / Giải thể doanh nghiệp /.

Công ty Kế toán Sao Vàng còn thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo về kế toán doanh nghiệpthực hành làm kế toán/  thực hành khai thuế/ cập nhật kiến thức thuế/ kế toán dành cho lãnh đạo và giám đốc/ thuế dành cho lãnh đạo và giám đốcđào tạo phân tích tài chính/ thực hành phân tích tài chínhtài chính dành cho lãnh đạothẩm định dự án đầu tưthẩm định tín dụng ngân hàng.

Tham khảo:

CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY KẾ TOÁN SAO VÀNG  (Xem chi tiết)

Tham khảo:

Các dịch vụ kế toán của Sao Vàng (xem chi tiết).

Tham khảo:

Các lớp đào tạo của Sao Vàng (xem chi tiết).

 

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ  mời quý khách liên hệ theo số điện thọai sau  :

08.3601.1927 - 08.6283.3911 - 0914.190.707 (Ms.Giang) – 0942.05.04.07 (Mr.Thu)

Câu trả lời
14:43 , 08/01/2013

Ngày 03/12/2012, Tổng cục Thuế có công văn số 4307/TCT-TNCN trả lời Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước bạ. Nội dung như sau:

Tại Khoản 4, Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân qui định các khoản thu nhập miễn thuế TNCN:

“4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.”

Tại Khoản 10, Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ qui định trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ:

“10. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì trường hợp nhận thừa kế, quà tặng thuộc các trường hợp nêu tại Khoản 4, Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Khoản 10, Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP thì được miễn thuế TNCN và lệ phí trước bạ.

Trường hợp con riêng nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản từ cha dượng (hoặc mẹ kế) có được miễn 50% thuế TNCN và lệ phí trước bạ hay không, Bộ Tài chính đang nghiên cứu và sẽ có hướng dẫn trong thời gian tới.

Câu trả lời
20:18 , 05/01/2013

1)       Theo điểm a, khoản 2, điều 14, chương 3 của Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; quy định về ngày tháng lập hóa đơn: “Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hoá đơn cho khối lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ được giao tương ứng”. Căn cứ vào điểm trên, trường hợp công ty A bán hàng cho công ty B chia làm nhiều lần bán thì công ty A phải xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng cho công ty B với thông tin trên hóa đơn tương ứng với mỗi lần bán hàng.

 

2)       Trường hợp nhận trước tiền cung cấp dịch vụ phải xuất hóa đơn ngay chỉ áp dụng đối với trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng.

Theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 14, chương 3 của Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010:

 

“… Trường hợp nhận trước tiền cung cấp dịch vụ phải xuất hóa đơn ngày chỉ áp dụng đối với Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

 

 

 

=======================

 

 

Công ty kế toán Sao Vàng tại Tp.HCM là Công ty dịch vụ kế toán hàng đầu về dịch vụ kế toándịch vụ kiểm toándịch vụ thuếđại lý thuếbáo cáo thuếkê khai thuếquyết toán thuếlập báo cáo tài chính.

Các dịch vụ của  Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao Vàng

CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG DỊCH VỤ TY KẾ TOÁN SAO VÀNG  (Xem chi tiết)

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng, là Công ty kế toán tại Tp.HCM cung cấp dịch vụ kế toán tại Tp.HCM / Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp tại Tp.HCM/ Dịch vụ kế toán trọn gói tại Tp.HCM/  Dịch vụ kế toán thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ kế toán doanh nghiệp tại Tp.HCM / Dịch vụ tư vấn kế toán tại Tp.HCM / Dịch vụ kế toán uy tín tại Tp.HCM / Dịch vụ đại lý thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ hoàn thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ khai thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ báo cáo thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ khai thuế ban đầu tại Tp.HCM / Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Tp.HCMDịch vụ kế toán trưởng tại Tp.HCM / Thành lập công ty tại Tp.HCM / Đăng ký kinh doanh tại Tp.HCM / Thành lập văn phòng đại diện tại Tp.HCM .

Ngoài việc cung cấp các Dịch vụ kế toánTư vấn kế toánDịch vụ kế toán chuyên nghiệp / Dịch vụ kế toán thuế / Làm sổ sách kế toán / Kế toán doanh nghiệp / Kế toán dịch vụ / Dịch vụ tư vấn kế toán / Báo cáo tài chính / Soát xét báo cáo tài chính Kiểm tra sổ sách kế toán / Dịch vụ kiểm toán/ Dịch vụ thuế /  Đại lý thuế / Dịch vụ đại lý thuế / Báo cáo thuế / Dịch vụ khai thuế /  Kê khai thuế /  Tư vấn thuế / Quyết toán thuế /  Dịch vụ hoàn thuế / Hoàn thuế GTGT / Soát xét báo cáo quyết toán thuế / Quyết toán thuế TNDN / Quyết toán thuế TNCN / Dịch vụ báo cáo thuế / Dịch vụ khai thuế chuyên nghiệp / Dịch vụ đăng ký thuế / Dịch vụ khai thuế lần đầu / Dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp / Dịch vụ quyết toán thuế chuyên nghiệp / Lập báo cáo tài chính / Thành lập công ty / Đăng ký kinh doanh / Thành lập văn phòng đại diện / Cấp phép đầu tư / Giải thể công ty / Giải thể doanh nghiệp /.

Công ty Kế toán Sao Vàng còn thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo về kế toán doanh nghiệpthực hành làm kế toán/  thực hành khai thuế/ cập nhật kiến thức thuế/ kế toán dành cho lãnh đạo và giám đốc/ thuế dành cho lãnh đạo và giám đốcđào tạo phân tích tài chính/ thực hành phân tích tài chínhtài chính dành cho lãnh đạothẩm định dự án đầu tưthẩm định tín dụng ngân hàng.

Tham khảo:

CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY KẾ TOÁN SAO VÀNG  (Xem chi tiết)

Tham khảo:

Các dịch vụ kế toán của Sao Vàng (xem chi tiết).

Tham khảo:

Các lớp đào tạo của Sao Vàng (xem chi tiết).

 

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ  mời quý khách liên hệ theo số điện thọai sau  :

08.3601.1927 - 08.6283.3911 - 0914.190.707 (Ms.Giang) – 0942.05.04.07 (Mr.Thu)

Câu trả lời
20:17 , 05/01/2013

Trả lời công văn số 4923/CT-KK&KTT ngày 26/7/2012 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế và việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà máy thủy điện A Lưới-chi nhánh Công ty -cổ phần thủy điện Miền Trung, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1.c Điều 10 và Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp đề nghị hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư Nhà máy thủy điện A Lưới - Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế (MST 0400477830-001), nếu thực tế Nhà máy thủy điện A Lưới - Chi nhánh công ty cổ phần thủy điện Miền Trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hạch toán phụ thuộc, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, tất cả doanh thu và chi phí được ghi nhận tại Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung (có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng) và Công ty đã kê khai, khấu trừ thuế riêng cho dự án đầu tư Nhà máy thủy điện A Lưới tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng thì Công ty lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi Cục Thuế thành phố Đà Nẵng giải quyết hoàn thuế theo đúng quy định.

Trường hợp khi dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp mới (Nhà máy thủy điện A Lưới - Chi nhánh công ty) đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế thì Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT tập trung tại địa phương nơi đóng trụ sở chính (thành phố Đà Nẵng) và nộp thuế GTGT phát sinh tại Nhà máy vào kho bạc địa phương nơi có Nhà máy sản xuất thủy điện (tỉnh Thừa Thiên Huế) theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính nêu trên.

 

 

 

=======================

 

 

Công ty kế toán Sao Vàng tại Tp.HCM là Công ty dịch vụ kế toán hàng đầu về dịch vụ kế toándịch vụ kiểm toándịch vụ thuếđại lý thuếbáo cáo thuếkê khai thuếquyết toán thuếlập báo cáo tài chính.

Các dịch vụ của  Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao Vàng

CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG DỊCH VỤ TY KẾ TOÁN SAO VÀNG  (Xem chi tiết)

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng, là Công ty kế toán tại Tp.HCM cung cấp dịch vụ kế toán tại Tp.HCM / Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp tại Tp.HCM/ Dịch vụ kế toán trọn gói tại Tp.HCM/  Dịch vụ kế toán thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ kế toán doanh nghiệp tại Tp.HCM / Dịch vụ tư vấn kế toán tại Tp.HCM / Dịch vụ kế toán uy tín tại Tp.HCM / Dịch vụ đại lý thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ hoàn thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ khai thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ báo cáo thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM / Dịch vụ khai thuế ban đầu tại Tp.HCM / Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Tp.HCMDịch vụ kế toán trưởng tại Tp.HCM / Thành lập công ty tại Tp.HCM / Đăng ký kinh doanh tại Tp.HCM / Thành lập văn phòng đại diện tại Tp.HCM .

Ngoài việc cung cấp các Dịch vụ kế toánTư vấn kế toánDịch vụ kế toán chuyên nghiệp / Dịch vụ kế toán thuế / Làm sổ sách kế toán / Kế toán doanh nghiệp / Kế toán dịch vụ / Dịch vụ tư vấn kế toán / Báo cáo tài chính / Soát xét báo cáo tài chính Kiểm tra sổ sách kế toán / Dịch vụ kiểm toán/ Dịch vụ thuế /  Đại lý thuế / Dịch vụ đại lý thuế / Báo cáo thuế / Dịch vụ khai thuế /  Kê khai thuế /  Tư vấn thuế / Quyết toán thuế /  Dịch vụ hoàn thuế / Hoàn thuế GTGT / Soát xét báo cáo quyết toán thuế / Quyết toán thuế TNDN / Quyết toán thuế TNCN / Dịch vụ báo cáo thuế / Dịch vụ khai thuế chuyên nghiệp / Dịch vụ đăng ký thuế / Dịch vụ khai thuế lần đầu / Dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp / Dịch vụ quyết toán thuế chuyên nghiệp / Lập báo cáo tài chính / Thành lập công ty / Đăng ký kinh doanh / Thành lập văn phòng đại diện / Cấp phép đầu tư / Giải thể công ty / Giải thể doanh nghiệp /.

Công ty Kế toán Sao Vàng còn thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo về kế toán doanh nghiệpthực hành làm kế toán/  thực hành khai thuế/ cập nhật kiến thức thuế/ kế toán dành cho lãnh đạo và giám đốc/ thuế dành cho lãnh đạo và giám đốcđào tạo phân tích tài chính/ thực hành phân tích tài chínhtài chính dành cho lãnh đạothẩm định dự án đầu tưthẩm định tín dụng ngân hàng.

Tham khảo:

CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY KẾ TOÁN SAO VÀNG  (Xem chi tiết)

Tham khảo:

Các dịch vụ kế toán của Sao Vàng (xem chi tiết).

Tham khảo:

Các lớp đào tạo của Sao Vàng (xem chi tiết).

 

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ  mời quý khách liên hệ theo số điện thọai sau  :

08.3601.1927 - 08.6283.3911 - 0914.190.707 (Ms.Giang) – 0942.05.04.07 (Mr.Thu)

Câu trả lời
20:15 , 05/01/2013

Ngày 14/11/2012, Tổng cục Thuế có Công văn số 4047/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Gia Lai về xử phạt chậm nộp thuế nhà thầu và thuế suất thuế tài nguyên của quặng Fluorit. Về vấn đề này, nội dung như sau:

1/ Về xử phạt chậm nộp đối với thuế nhà thầu nước ngoài

Tại tiết b1, điểm 3.2 Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài quy định:

“b1) Đối với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, việc áp dụng tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế khi xác định số thuế TNDN phải nộp căn cứ vào doanh thu chịu thuế TNDN đối với từng hoạt động kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định tại hợp đồng. Trường hợp không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN đối với ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ thuế TNDN cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng”.

Tại Khoản 5 Điều 9 Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục quản lý thuế quy định:

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”.

Tại Điểm 2 Mục II Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử lý vi phạm pháp luật về thuế quy định về việc xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế như sau:

“2. Mức xử phạt tiền là 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.

Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm 04 ngày lễ, ngày nghỉ và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế theo quy định … gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý của cơ quan thuế, đến ngày người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước ghi trên chứng từ nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp bên Việt Nam nộp thay thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài, tại hợp đồng thầu ký giữa bên Việt Nam và nhà thầu nước ngoài nếu không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN đối với ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ thuế TNDN cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng; trường hợp trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế, bên Việt Nam và nhà thầu nước ngoài tiến hành điều chỉnh hợp đồng theo quy định của pháp luật, tách riêng giá trị từng hoạt động kinh doanh và thực hiện khai điều chỉnh giảm số thuế TNDN phải nộp thì tiền phạt chậm nộp đối với số thuế TNDN chưa nộp được tính trên số thuế TNDN đã được điều chỉnh giảm. Thời gian tính phạt nộp chậm được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai kiểm tra xác định cụ thể việc điều chỉnh hợp đồng của nhà thầu nước ngoài và hướng dẫn đơn vị khai và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

2/ Về thuế suất thuế tài nguyên đối với quặng Fluorit

Theo quy định tại Mục II Phần 1 của Biểu thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại được liệt kê tên cụ thể từ điểm 1 đến điểm 21 không có tên quặng Fluorit.

Do đó, trường hợp nếu quặng Fluorit là khoáng sản không kim loại chưa được liệt kê tên gọi tại các điểm từ 1 đến 21 thì xếp vào mức thuế suất 5% theo quy định tại điểm 22 “Khoáng sản không kim loại khác” của Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên nêu trên.

Câu trả lời
20:14 , 05/01/2013

Về nội dung câu hỏi của Bạn, Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh đã có công văn số 4755/CT-TTHT ngày 21/06/2012 về việc chính sách thuế trả lời Công ty Cổ phần Địa Ốc Cáp Điện Thịnh Phát. Bạn có thể tham khảo trả lời của Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh (như dưới đây) để thực hiện về việc phát hành hóa đơn và kê khai thuế.

"Trả lời văn thư số 495/CV-TP ngày 23/5/2012 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1.b Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa....”

Trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng vay nguyên vật liệu của doanh nghiệp khác để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì khi xuất nguyên vật liệu cho Công ty, bên doanh nghiệp cho vay phải lập hóa đơn GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng; Khi hoàn trả nguyên vật liệu cho đối tác Công ty cũng phải lập hóa đơn GTGT theo quy định để làm chứng từ hạch toán, kê khai thuế.

Về hạch toán kế toán đề nghị Công ty nghiên cứu chế độ kế toán hiện hành để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc đề nghị liên hệ Vụ chế độ kế toán - Kiểm toán Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo thẩm quyền."

Về kế toán khi cho vay, mượn nguyên vật liệu, căn cứ vào Hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho Công ty Bạn ghi nhận doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán như trường hợp bán hàng theo quy định hiện hành của chế độ kế toán doanh nghiệp. Khi đối tác trả lại nguyên vật liệu vay, mượn căn cứ vào Hóa đơn phiếu nhập kho công ty Bạn ghi nhận như trường hợp mua hàng. Trong trường hợp này nghiệp vụ thanh toán tiền không phát sinh nếu như tổng giá thanh toán của giao dịch cho vay, mượn và nhận hoàn trả nguyên vật liệu và bằng nhau.

Câu trả lời
20:13 , 05/01/2013

Trả lời đơn thư đề ngày 31/8/2012 của Ông Bùi Cao Nhật Quân về việc chi phí môi giới được trừ của hoạt động chuyển nhượng vốn, Tổng cục Thuế có Công văn số 3758/TCT-TNCN ngày 29/10/2012 hướng dẫn như sau:

Tại điểm 2.1.1, Mục II, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2.1.1. Thu nhập tính thuế: Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp là thu nhập chịu thuế được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn góp và các chi phí liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

a) Giá chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc giá thanh toán trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

b) Giá mua

Giá mua của phần vốn góp được xác định đối với từng trường hợp như sau:

- Nếu là chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp là trị giá phần vốn tại thời điểm góp vốn. Trị giá vốn góp được xác định trên cơ sở sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ.

- Nếu là phần vốn do mua lại thì giá mua là giá trị phần vốn đó tại thời điểm mua. Giá mua được xác định căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp.

c) Các chi phí liên quan được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của hoạt động chuyển nhượng vốn: là những chi phí hợp lý thực tế phát sinh liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn, có hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo chế độ quy định. Cụ thể như sau:

- Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng;

- Các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách khi làm thủ tục chuyển nhượng;

- Các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng vốn có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, chi phí môi giới mà Ông Quân đã trả khi đầu tư (lúc mua) để sở hữu vốn trước khi chuyển nhượng vốn lại cho tổ chức, cá nhân khác không liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng vốn nên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Còn chi phí môi giới mà ông Quân đã trả khi chuyền nhượng (lúc bán) liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng vốn sẽ được xác định là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của hoạt động chuyển nhượng vốn, nếu:

- Có hóa đơn hợp pháp (trường hợp bên môi giới là tổ chức, cá nhân kinh doanh);

- Có hồ sơ khai thuế, khấu trừ, nộp thuế TNCN phù hợp với thời gian chuyển nhượng vốn (trường hợp bên môi giới là cá nhân không kinh doanh

Câu trả lời
20:12 , 05/01/2013

Trả lời văn thư số 12/TBD-CT ngày 20/09/2012 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa cung cấp cho DN chế xuất, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có công văn số 7936/CT-TTHT ngày 16/10/2012, hướng dẫn như sau:

- Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về thuế GTGT:

+ Tại Khoản 1 Điều 9 quy định:

“1.Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

...”

+ Tại Khoản 2 Điều 16 qui định về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu:

“...

Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan:

...

- Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm và hàng hoá phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng (bao gồm cả bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng tay).”

- Căn cứ công văn số 15057/BTC-TCT ngày 27/10/2009 của Bộ Tài chínhvề chính sách thuế GTGT: “... hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của DNCX do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp không phải làm thủ tục hải quan gồm: lương thực, thực phẩm, dụng cụ nhà bếp, gas, trang phục bảo hộ.”

Trường hợp Công ty bán gas (LPG) là hàng hóa phục vụ sinh hoạt và tiêu dùng hàng ngày cho Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam (doanh nghiệp Chế xuất hoạt động trong Khu phi thuế quan), không phải làm thủ tục Hải quan và Công ty có đầy đủ hợp đồng cung cấp hàng hóa, hóa đơn GTGT, chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Câu trả lời
20:10 , 05/01/2013

Căn cứ Điều 11, Chương II, Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn một số điều của luật thuế GTGT:

 

“Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh”

 

Do vậy, trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán từng mặt hàng theo từng mức thuế suất 5% và 10%, do vậy khi tính và nộp thuế GTGT cơ sở kinh doanh sẽ áp dụng mức thuế suất 10%

Câu trả lời
20:09 , 05/01/2013

Phí dịch vụ kế toán cao hay thấp được xác định căn cứ trên sự phức tạp của nghiệp vụ, thời gian giải quyết hồ sơ của nhân viên, quy mô của công ty.  Cụ thể căn cứ trên những cơ sở sau :

1.Ngành nghề kinh doanh của công ty :

Ngành nghề sẽ dẫn đến sự phức tạp của dịch vụ kế toán.

Ngành thương mại sẽ phức tạp hơn so với ngành sản xuất, chính vị vậy phí dịch vụ kế toán ngành thương mại sẽ thấp hơn so với ngành sản xuất.

2.Quy mô của công ty :

Quy mô thể hiện qua doanh thu hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Một công ty có quy mô lớn, phí dịch vụ sẽ khác phí của công ty nhỏ.

3.Số lượng chứng từ phát sinh hàng tháng :

Chứng từ ở đây bao gồm các hóa đơn đầu vào, đầu ra, chứng từ ngân hàng, thu chi tiền mặt ....

Căn cứ các thông tin trên, Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao Vàng sẽ đưa ra mức phí phù hợp nhất.

Câu trả lời
20:08 , 05/01/2013

      Chúng tôi sẽ cung cấp  dịch vụ kế toán theo quy trình sau :

Bước 1 : Tìm hiểu thông tin

            1.Khách hàng sẽ tìm hiểu thông tin về chúng tôi, như địa vị pháp lý, quy mô, uy tín trong cung cấp dịch vụ, đội ngũ nhân sự, chất lượng dịch vụ .... để quyết định khả năng hợp tác với Công ty Kế toán Sao Vàng.

            2.Công ty Kế toán Sao Vàng sẽ tìm hiểu về nhu cầu của quý khách, ngành nghề kinh doanh, quy mô/doanh thu hàng tháng, số lượng chứng từ phát sinh hàng tháng của khách hàng để đưa ra mức phí dịch vụ phù hợp nhất.

Bước 2 : Báo giá

            1.Dựa trên thông tin do quý khách hàng cung cấp, Công ty kế toán Sao Vàng sẽ báo giá phí dịch vụ cho quý khách..

            2.Tùy từng trường hợp, nhân sự của Sao Vàng có thể gặp quý khách để tìm hiểu thông tin, xác định yêu cầu dịch vụ cung cấp, hình thức dịch vụ cung cấp, thảo luận phí dịch vụ, xác định quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên ….

Bước 3 : Thảo luận, ký kết hợp đồng dịch vụ

            Sau khi cùng với quý khách hàng thống nhất về về nội dung công việc, thời gian thực hiện, quyền lợi và trách nhiệm của các bên, phí thực hiện …. Sao Vàng và quý khách hàng sẽ ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Bước 4 : Thực hiện hợp đồng

            Sao Vàng sẽ cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khác hàng theo như thỏa thỏa thuận tại Hợp đồng đã ký kết.

Bước 5 : Thanh lý hợp đồng

            Sau khi Hợp đồng được thực hiện, các bên đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình, Sao Vàng cùng với khách hàng sẽ ký Biên bản thanh lý hợp đồng.

Câu trả lời
20:06 , 05/01/2013

Ngày 27/02/2012, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 79/CT-KK&KTT của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng vướng mắc về hồ sơ khai thuế thiếu chữ ký và con dấu của Giám đốc doanh nghiệp. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1, 2, 5, 6 Điều 5 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về văn bản giao dịch với cơ quan thuế:

“1. Văn bản giao dịch với cơ quan thuế bao gồm tài liệu kèm theo hồ sơ thuế, công văn, đơn từ và các tài liệu khác do người nộp thuế, tổ chức được ủy nhiệm thu thuế và các tổ chức, cá nhân khác gửi đến cơ quan thuế. Đối với những văn bản, hồ sơ phải nộp cơ quan thuế theo quy định thì người nộp thuế nộp 01 bộ.

2. Văn bản giao dịch với cơ quan thuế phải được soạn thảo, ký, ban hành đúng thẩm quyền; thể thức văn bản, chữ ký, con dấu trên văn bản phải thực hiện theo quy định của pháp luật về công tác văn thư.

5. Trường hợp phát hiện văn bản giao dịch với cơ quan thuế không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên thì cơ quan thuế yêu cầu người có văn bản giao dịch khắc phục sai sót và nộp bản thay thế”.

6. “Thời điểm cơ quan thuế nhận được bản thay thế hoặc bản dịch có đầy đủ các nội dung liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế được coi là thời điểm nhận văn bản giao dịch”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Cục Thuế phát hiện hồ sơ khai thuế của Doanh nghiệp Quân Tám thiếu chữ ký và con dấu của Giám đốc trong thời gian Giám đốc doanh nghiệp đi vắng (theo nội dung Đơn giải trình của Doanh nghiệp gửi Cục Thuế) thì Cục Thuế yêu cầu cơ sở kinh doanh khắc phục sai sót và nộp bản thay thế. Thời điểm cơ quan thuế nhận được bản thay thế được coi là thời điểm nộp tờ khai và văn bản giao dịch. Nếu tính đến thời điểm nộp bản thay thế mà quá thời hạn pháp luật quy định đối với việc nộp loại tờ khai, văn bản giao dịch đó thì cơ quan thuế xử phạt về hành vi chậm nộp theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cao Bằng biết.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3911 0942.05.04.07 0914.19.07.07