XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH KHÁC

H_100_59

Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề

Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013. 
H_100_58

Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh

Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013. 
H_100_57

Phạt do hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phạt do hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013. 
H_100_56

Vi phạm quy định về thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Vi phạm quy định về thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 
H_100_55

Phạt do vi phạm quy định về giải thể doanh nghiệp

Phạt do vi phạm quy định về giải thể doanh nghiệp. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3911 0942.05.04.07 0914.19.07.07