THỦ TỤC ĐẦU TƯ

H_100_48

Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.  Tại Điều 23, Luật đầu tư năm 2014 có quy định về Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như sau : 
H_100_47

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. Tại Điều 22, Luật đầu tư năm 2014 có quy định về Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế như sau : 
H_100_46

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư. Tại Điều 17, Luật đầu tư năm 2014 có quy định về Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư như sau : 
H_100_45

Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư

Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư.  Tại Điều 16, Luật đầu tư năm 2014 có quy định về Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư như sau : 
H_100_44

Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư. Tại Điều 15, Luật đầu tư năm 2014 có quy định về Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư như sau
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3911 0942.05.04.07 0914.19.07.07