LUẬT GIÁ

H_100_31

Luật giá năm 2012

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt độngquản lý, điều tiết giá của Nhà nước.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3911 0942.05.04.07 0914.19.07.07